czwartek, 30 sierpnia 2012

Trailed hair - as long to enjoy them

le z nas nie patrzy z zachwytem na zagraniczne gwiazdy i ich piękne lśniące włosy?  Kupujemy szampony, pianki, lakiery, jedwabie i inne cud produkty żeby chociaż trochę upodobnić się do ulubionej gwiazdy albo po prostu mieć show na głowie.
Przez wiele lat walczyłam ze swoimi cienkimi i rzadkimi włosami. Niby były długie ale zawsze przyklejone do głowy - nie pomagały szampony, pianki, tapirowanie i milion innych zabiegów, taka moja uroda, że mój warkocz bardziej przypominał mysi ogon niż splot Maryny z Janosika...
Postanowiłam trochę dopomóc naturze i zagęściłam włosy. Słyszałam przedtem milion ostrzegaczy, że nie bo to sztucznie wygląda, niszczy włosy i ogóle będę wyglądała jak postrach. Stwierdziłam a co mi tam. Jak mi się nie spodoba to je zetnę na krótko - też będzie ładnie.
Moją Anielicę (Dziewczyna, która opiekuje się moimi włosami) znalazłam na jednym z portali z ogłoszeniami. Jest wspaniała! Co trzy miesiące chodzę żeby podnieść pasemka. Włosy mam przyczepione na tulejki i ringi - osobiści wolę ringi, ponieważ są mniej widoczne. Na początku było trudno z pielęgnacją bo nie umiałam sie nimi zajmować, dlatego też pisze ten post. Zanim założyłam włosy szukałam postów na ten temat ale nigdzie nie znalazłam nic ciekawego, więc oto kilka złotych rad dla Niezdecydowanych, mam nadzieję, że będą przydatne ;)

MYCIE :

- po pierwszym założeniu dobrze jest umyć włosy na drugi dzień - tyczy się to zarówno nowych pasemek jak i podciąganych (Nowe pasemka stracą swój sztuczny, plastikowy blask), ponieważ ciężar mokrych włosów ukształtuje tulejkę na pasemku, wasze włosy połączą się z doczepianymi i szybciej się wyśpicie - przez 3- 4 dni tulejki i ringi sterczą więc spanie tylko na boku ;/
- są specjalne szampony do włosów doczepianych ale są strasznie drogie - głównie chodzi o to by w szamponie było jak najmniej alkoholu, ponieważ niszczy on strukturę włosa. Ja stosuję Czarny Gliss Kur. Włosy łanie się po nim układają, są miękkie, łatwiej się rozczesują
- nawet po najlepszym szamponie włosy się trochę splączą aby ułatwić rozczesanie również polecam czarny Gliss Kur - tym razem odżywkę w sprayu ( z tym duetem nie będziecie mieć żadnych problemów z włosami)
- i najważniejsze - włosy myjemy z głową w pionie - NIE SPUSZCZAMY GŁOWY W DÓŁ! - górę włosów myjemy dokladnie masując palcami (ale delikatnie!) niższe partie delikatnie "namydlamy" szamponem, bez szorowania - chyba że brałyście udział w jakimś kursie przetrwania i walczyłyście z błotem.

ROZCZESYWANIE:

- niestety po upływie ok miesiąca od założenia włosy zaczynają się niemiłosiernie plątać - nawet te najlepsze - aby sobie poradzić z rozczesaniem potrzebne nam będą co najmniej dwie szczotki :
  • miękka - z włosia (np. dzika)
  • twarda - o strukturze takiej samej jak miękka tyle, że plastikowa (BEZ KULEK NA KOŃCÓWKACH) - TAKICH SZCZOTEK CZĘSTO UŻYWACIE NP. DO SUSZENIA I UKŁADANIA WŁOSÓW
- na co dzień używamy miękkiej
- po myciu rozczesujecie twardą - na początku łapiemy włosy jak w kucyk, trzymamy ręką i rozczesujemy,   potem gdy już uporamy się z końcówkami rozpuszczamy włosy i czeszemy je po całości

PIELĘGNACJA:

- od czasu do czasu dobrze jest nałożyć maskę - polecam markę sleek line - na allegro można kupić 1L maski za ok 30zł z przesyłką
- na noc proponuję zaplatać te w warkocz - nie będą się plątały
- NIE MALUJEMY! - pomimo, że na opakowaniach jest napisane , że można je malować to ja stanowczo to odradzam - przetestowałam to na własnej skórze
- kupujcie włosy tylko europejskie i rosyjskie - nie dajcie sobie wmówi, że arabskie czy syntetyczne niczym się nie różnią od europejskich ( wszystkie różnice wychodzą po pierwszym myciu ale wtedy jest już za późno)
- zakładajcie włosy proste - kręcone są poddawane trwałej stąd ich piękny skręt. Fryzjerki często mówią że kręcone są lepsze bo lepiej się łączą z naszymi niesfornymi loczkami - bzdura! Ja mam włosy podkręcane ale założone mam proste i po myciu i ułożeniu w ogóle nie widać różnicy. Proste włosy po prostu przeszły mniej obróbek przez co są trwalsze od kręconych.
- po założeniu włosów dobrze jest je od razu wycieniować, żeby wyrównały się trochę z długością waszych włosów, poza tym, wyglądają naturalniej

PODNOSZENIE PASEMEK:


Moje Kochane to jest najważniejszy dział! Zagęszczanie włosów tak wciąga, że tylko nieliczne zdejmą je po trzech miesiącach całkowicie. Podnoszenie włosów wygląda tak, że FRYZJERKA ZDEJMUJE WAM WSZYTSKIE PASEMKA, ROZCZESUJE WASZE WŁOSY I ZAKŁADA OD NOWA WSZYSTKIE PASEMKA NA NOWYCH RINGACH/TULEJKACH. Spotkałam się z przypadkami, że dziewczyny miały "podsuwane" pasemka do góry (o zgrozo) od takich zabiegów można wyłysieć, a wasze włosy zmienią się w dredy ponieważ keratyna zawarta w spoiwie końcówki, która jest przyczepiona przez tulejkę, kruszy się i kołtuni, poza tym wasze włosy, które nie maja jak wyjść pozostają w tulejce i przyczyniają się do tworzenia małego supełka z włosów, więc po 3 miesiącach trzeba wszystko zdjąć i rozczesać!

Mam nadzieję, że moje rady okażą się dla Was przydatne ;) pozdrawiam!
How many of us look with admiration on foreign stars and their beautiful shiny hair? We buy shampoos, foams, lacquers, silks and other miracle products that just a little bit to be like your favorite star, or just have the show on its head.

For many years he struggled with his hair thin and rare. Apparently there were long but always stuck to your head - not helped shampoos, foams, and a million other treatments, this is my beauty, my tail more like a mouse than the tail of Janosik Maryna weave ...I decided to help a little wild and attached hair. I've heard before, one million call points that it seems artificial because it destroys the hair, and I looked at all the terror. I found what the hell. As I do not like it they will drive down for a short time - it will be nice.My angel (girl who takes care of my hair) I found on one of the sites with ads. This is great! Every three months I go to pick highlights. I have attached the hair pins and rings - personally I prefer the rings, because they are less visible. At the beginning it was hard to care because I could not take care of them, which is why writing this post. Before I put the hair I was looking for posts on this topic but I never found anything interesting, so here are some golden advice for undecided, I hope that it will be useful ;)WASHING:- After the first assumption it is wash your hair the next day - this applies to both new and used strands (New highlights will lose their artificial, plastic glow), because the weight of wet hair on pasemkach sleeve shape, your hair will merge with artificial and faster wyśpicie - for 3 - 4 days sticking pins and rings so sleeping only on the side ;/- There are special shampoos attachments but they are terribly expensive - mainly the idea is that the shampoo was the least alcohol because it destroys the hair structure. I use Black Gliss Kur. Hair canopy arranged after him, are soft, easy to comb- Even the best shampoo your hair a little messy to facilitate combed also recommend black Gliss Kur - this time in spray conditioner (the duo will not have any problems with hair)- And most important - wash your hair with your head in the vertical - Keep your head down! - Hair wash up carefully massaging fingers (but gently!) Lower parts gently "Lather" shampoo without scrubbing - unless you been taking part in a course for survival and fought with mud.Combing:- Unfortunately, after a month of assumptions about the hair begins mercilessly tangle - even the best ones - to cope with combing We will need at least two brushes:

    
soft - with hair (eg boar)
    
Hard - about the same as the structure of soft enough that the plastic (NO BALLS at the ends) - Often used SUCH BRUSH NP. FOR DRYING AND HAIR STYLING- Every day using a soft- Comb after washing hard - at first catch hair in a ponytail like, hold hands and comb, and then once you deal with the ends dissolve hair and comb it after allCARE:- From time to time it is good to put the mask - I recommend the brand sleek line - the allegro 1L can be purchased for about 30 PLN mask delivery- At night I suggest those in the tail braid - will not be tangled- DO NOT colors all! - Even though it says on the packaging that you can paint them I strongly advise against it - I tested it on my own skin- Buy from hair only European and Russian - do not let anyone will persuade the Arab and synthetic are not different from European (all differences come after the first washing, but then it's too late)- Department of straight hair - curly shall be permanent so their beautiful twist. Hairdresser often say that the shot is better because better connect with our unruly curls - crap! I turned up my hair but I have a simple set up and after washing and keeping in general do not see the difference. Straight hair just passed less treatments making them more durable than curly.- Once the hair is good to trim them right away that leveled a bit with the length of your hair, other than that, they look more naturalRAISING highlights:My Dearest This is the most important section! Hair Thickening so addictive that only a few take off them completely after three months. Hair raising is that the hairdresser wszytskie REMOVE YOU STRANDS, comb your hair AGAIN AND ASSUMES ALL STRANDS IN NEW rings / collars. I met with the cases that the girls had "hinted" highlights the top (horror of horrors) of such treatments may be bald, and your hair will turn into dreadlocks because the keratin bond contained in the terminal that is attached by a sleeve, crushed and tangle, except including your hair, which do not have to go out in the bush and are contributing to the creation of a small tangle of hair, so after 3 months, you have everything removed and comb!I hope that my advice will prove useful for you ;) greetings!

1 komentarz:

  1. marzę o takich włosach jak ma kim czy nicole ale niestety nie mam więc może też powinnam pomyśleć o zagęszczeniu :) fajna notka bardzo przydatna ! xx

    OdpowiedzUsuń