czwartek, 23 sierpnia 2012

Cześć!

isze Biedroń, Grodzka, Wojewódzki z Figurskim, Cejrowski a nawet mój sąsiad analfabeta. Nie ważne o czym, czy to kogoś interesuje i czy to w ogóle ktoś czyta. Dzisiaj żeby być hot, a nie not trzeba pisać! Trzeba mieć facebooka, bloga, nk czy co tam jeszcze. Tak oto i ja przeszedłszy przez lat dziesięć od fotki.pl kolejno przez epulsa do facebooka mam i bloga
 (dla znudzonych życiem zawodowych, domowych szperaczy internetowych - konta są pousuwane, więc daremne będzie szukanie moich zacnych wypocin w okresie buntu)
Blog niby o modzie ale czy to z modą ma coś wspólnego - nie wiem. Wszystkie gwiazdo-celebrytko-blogerko-modelki ubierają się w tych samych sieciówkach, w te same ubrania, które są tym samym trendem, który widać na witrynach sklepowych. czy to są jakieś specjalne wyszukane style...raczej nie. Jeżeli ktoś szuka tutaj inspiracji godnych Lady Gagi raczej ich nie znajdzie (tak jak i na żadnym polskim blogu).
Nie projektuję, nie szyję, nie śpiewam, nie tańczę, nie potrafię zjeść ciasteczka oreo i nie wiem kto zajumał dezodorant gościowi z reklamy snickersa ale mam nadzieję, że wszystkiego nauczę się gdy dzięki blogowi zostanę celebrytką i dostanę show z Joanną Krupą ,Martą Grycan lub Perfekcyjną Panią Domu.
Jak dotąd moim największym życiowym wyczynem jest to, że nauczyłam się jeździć na rowerze, skończyłam podstawówkę i nie mówię wziońść zamiast wziąć reszta przyjdzie z czasem.
Chyba już bedzie tego gadania. Tyle ode mnie o mnie.
 No to jedziemy!


iedroń writes, Grodzka, Wojewódzki with Figurski, Cejrowski and even my neighbor illiterate. No matter what, if someone is interested and if anyone at all reads. Today to be hot, not not need to write! You need to have facebook, blog, nk or whatever else. Thus, and I passed through ten years of fotki.pl turn by Epuls to my facebook and blog (for a bored professional life, home Internet searchlights - accounts are removed completely, so will search in vain my noble sweated during the rebellion)

Like a fashion blog but is it fashion have anything to do - I do not know. All bloggers dress in the same stores and shopping centers, in the same clothes, which are the same trend that can be seen in shop windows. Is there any special sophisticated style ... not really. If anyone is looking for inspiration here worthy of Lady Gaga I tend not to find (just like on any Polish blog).

Do not designing, not the neck, do not sing, do not dance, I can not eat oreo cookies and do not know who stole deodorant a guy of Snickers advertising but I hope that everything I learn to become a blog a while thanks to celebrity and get a show with Joanna Krupa, Marta Grycan or perfect housewife.

As yet my greatest achievement in life is that I learned to ride a bike, I finished primary education and do not speak wziońść instead of wziąć, the rest will come with time.
I think I've had enough of this writing. So much for me

 Here we go!


Jeżeli jesteś zainteresowana/ny zamieszczeniem zdjęć lub reklamy na moim blogu zapraszam do kontaktu pod adresem: baidu.contact@gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz